TRAC SAMSUN ŞUBESİ
16.11.2014

16.11.2014

GENEL MERKEZ GENEL KURULU YAPILDI

TRAC Olağan Genel Kurul toplantısı 16.11.2014 Pazar Günü Ankara’da Genel Kurul delegesi ve TRAC üyesi misafir arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Saat 10.30 da başlayan toplantı akşam saatlerine kadar devam etmiş ve 17.30 civarında nihayetlenmiştir. Özellikle Cemiyet tüzüğünde yapılan değişikliklerin görüşmeleri epey zaman almış olup çok sayıda maddede değişiklikler yapılmış ve delegelerce kabul edilmiştir.

Yönetim, Denetim, Onur Kurullarının Asil ve Yedek listelerinde görev alan arkadaşlarımıza bakıldığı Yönetim Kurulundaki onbeş kişiden altı kişinin bu dönem ilk kez  Yönetim Kurulu listesine girdikleri, altı arkadaşımızın ikinci kez görev aldıkları üç arkadaşımızın da uzun zamandır görev alanlar oldukları görülecektir. Yönetim Kurulu yedek üyeler listesine baktığımızda oniki arkadaşımızın ilk defa üç arkadaşımızın ise daha önce görev aldıkları görülmekte ve büyük çoğunluğunu genç üyelerimizin oluşturduğu görülecektir. Bu kadro önümüzdeki dönemlerde yeni yöneticilerimizden bir kısmı  olmaya aday durumunda olup kendilerini bu yönde hazırlayacaklardır.

Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri listesine baktığımızda sadece bir üyemizin daha önceden görev aldığı, diğerlerinin ise tamamen yeni üyelerden oluştuğu tamamının dernek deneyimlerinin bulunduğu görülmektedir.

Onur Kurulu Asil ve yedek üyelerinin oluşumuna baktığımızda bir arkadaşımızın daha önce bu kurulda, diğerlerinin ise ilk defa bu kurulda yer aldıkları görülecektir. Kurulda yer alan bir üyemiz hukukçu olup camiamızın kendisinin hukuk bilgisinden yararlanması amacıyla bu kurulda yer almıştır. Diğer kurul üyeleri ise camiamız tarafından bilinen, tanınan ve uzun zamandır radyo amatörü olanlardan oluşmuştur. 

Yoğun bir çalışma takviminin  beklediği 2014-2017 döneminde kurullarda görev alan üyelerimize başarı dileklerimizle.

TRAC GENEL MERKEZİ