TRAC SAMSUN ŞUBESİ
01.06.2021

01.06.2021

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ

SAMSUN ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

TRAC Ana Tüzüğünün ilgili hükümleri ve Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda İstasyon Mah. Engin Sok. No: 44 K: 1 İlkadım/SAMSUN Goldcell’de şubemizin genel kurulu yapılacaktır.

İlk toplantı 23.06.2021 günü saat 13:00’de yapılacak, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı adreste 08.07.2021 günü saat 13:00’de yapılacaktır. Gündem maddeleri aşağıda yazılı olup tüm üyelerimize ilanen duyurulur.

    

 TRAC SAMSUN ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1. AÇILIŞ ve YOKLAMA

2. BİR BAŞKAN BİR BAŞKAN VEKİLİ VE BİR SEKRETERDEN OLUŞAN DİVAN HEYETİNİN OLUŞTURULMASI

3. SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI

4. YÖNETİM VE DENETLEME KURULU RAPORLARININ OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE YÖNETİM KURULU İLE DENETİM KURULUNUN İBRASI

5. BİLANÇO, GELİR VE GİDER HESAPLARININ MÜZAKERESİ.

6. ŞUBE ORGANLARININ SEÇİMİ

7. YENİ DÖNEMDE ŞUBEMİZCE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLARIN VE EKSİKLİKLERİN GÖRÜŞÜLÜP KARAR BAĞLANMASI

8. DİLEK VE TEMENNİLER

9. KAPANIŞ